Polityka prywatności

Strona główna Polityka prywatności Edit „Polityka prywatności”

§ 1 Definicje

 1. Użytkownik – to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności Platformy.
 2. Kupujący – to osoba, która dobrowolnie zakupiła usługę oferowaną poprzez stronę https://www.wrozkaarkadia.pl
 3. Usługa to wróżba, porada, zabieg energetyczny polegający na oczyszczaniu aury lub ciała fizycznego z negatywnych energii lub doenergetyzowanie energetyczne, jak również analiza pisemna lub konsultacja telefoniczna z zakresu ezoteryki.
 4. Wróżka Arkadia – osoba wykonująca odpłatnie zlecone usługi.
 5. Platforma – strona internetowa https://www.wrozkaarkadia.pl pośrednicząca w zakresie zawierania i realizacji usług pomiędzy wróżką Arkadią a Użytkownikami i Kupującymi.
 6. Administrator – Administratorem platformy jest firma:
  Agnieszka Janeczko
  ul. Szafirowa 3, 20-573 Lublin NIP 713-129-67-20 Regon 431021008

§ 2 Zakup usług

 1. Zakupu usługi dokonuje się poprzez dodanie jej do koszyka i sfinalizowanie transakcji.
 2. Po dokonaniu opłaty za usługę Kupujący poprzez email arkadia225@wp.pl lub formularz kontaktowy wysyła wróżce Arkadii wyszczególnione przy składaniu zamówienia informacje potrzebne do zrealizowania usługi.
 3. Podanie błędnego maila lub niepełnych informacji potrzebnych do wykonania usługi będzie skutkować brakiem możliwości jej wykonania.
 4. Kupujący może żądać tylko wykonania usług oferowanych przez Platformę.

§ 3 Realizacja zamówienia

 1. Zrealizowanie usługi w zakresie wróżb to max. 3 dni robocze od zaksięgowania się płatności na koncie Administratora i podania wszystkich niezbędnych danych. Możliwe jest ustalenie innego dogodnego dla Kupującego czasu realizacji usługi na wyraźną prośbę.
 2. Realizacja zabiegów energetycznych następuje w czasie uzgodnionym drogą mailową pomiędzy Kupującym a wróżką Arkadią.
 3. W przypadku wróżb pisemnych realizacją zamówienia jest wysłanie pisemnej wróżby na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy lub Messengera.
 4. W przypadku sesji wróżb typu seans osobisty czas realizacji może trwać do tygodnia czasu i ustalany jest poprzez kontakt drogą mailową lub telefoniczną między Kupującym a wróżką Arkadią. Seans taki może trwać do godziny czasu.
 5. W przypadku wróżb poprzez rozmowę przez telefon lub poprzez inny komunikator z wróżką Arkadią czas realizacji usługi to max. 3 dni, i taka rozmowa może trwać do godziny czasu.
 6. Realizacja zabiegów energetycznych na odległość następuje bez udziału Kupującego po wcześniejszym ustaleniu dnia realizacji takiej usługi, jak również wtedy, gdy Kupujący prześle na adres email arkadia225@wp.pl, czy formularz kontaktowy potrzebnych danych do realizacji zamówienia.

§ 4 Możliwość odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że usługa nie została jeszcze zrealizowana.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu usługi ze względu na jej specyfikę nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu gotówki.

§ 5 Reklamacje

 1. Usługi ezoteryczne oferowane na tej Platformie:
  – należy mieć świadomość, że usługi wróżbiarskie to podpowiedzi, rady czy ostrzeżenia dotyczące życia czy wydarzeń osoby. To możliwa droga na dzień stawiania prognozy a nie pewniki. Kupujący ma wolną wolę i sam podejmuje decyzje biorąc za to pełną odpowiedzialność.
  – w przypadku zabiegów energetycznych należy mieć świadomość, że one usuwają negatywną energię, zaburzenia, blokady i wspomagają osobę, jej energię życiową. Jednak ostatecznie o rezultacie decyduje sam Kupujący poprzez konkretne swoje działania lub zaniechanie pewnych destrukcyjnych działań w swoim życiu.
 2. Z uwagi na specyfikę oferowanych usług przez Platformę reklamacje po wykonaniu usługi nie będą uwzględniane. Nie da się bowiem dać gwarancji na zaistnienie pozytywnego wyniku usług oferowanych przez Platformę, ponieważ zależy on nie tylko od działań wróżki Arkadii, ale przede wszystkim od starań Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo do reklamacji, gdy została dokonana płatność a usługa nie została wykonana.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, max w ciągu 14 dni.
 5. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: arkadia225@wp.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

§ 6 Polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi wykonanie usług.
 2. Administratorem danych osobowych Platformy jest firma:
  Agnieszka Janeczko
  ul. Szafirowa 3
  20-573 Lublin
  NIP: 713-129-67-20
  Regon: 431021008
 3. Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania obejmują informacje potrzebne do wykonania usługi:
  – w przypadku wróżb: imię, data urodzenia, telefon, adres mailowy;
  – w przypadku usług energetycznych – imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, miasto zamieszkania, telefon, adres mailowy.
 4. Dane osobowe potrzebne do wykonania usług są poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 7. Dane osobowe Kupujących nie są przekazywane innym podmiotom komercyjnym.
 8. Kupujący ma prawo żądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe przetwarza Administrator. Ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia z serwerów Administratora.
 9. Po wykonaniu usługi i cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych będą one przechowywane tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 10. Dane osobowe Użytkowników, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na zlecenie usługi, nie są przechowywane i przetwarzane.
 11. Administrator stosuje technologie śledzące działania Użytkownika na stronie https://www.wrozkaarkadia.pl. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe. Zbiera się dane demograficzne, informacje o zachowaniu i używanych technologiach. Zbierane dane są niezbędne do prowadzenia i działania serwisu.
 12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy arkadia225@wp.pl lub poprzez formularz kontaktowy na Platformie.

§ 7 Postanowienie końcowe

 1. Stronahttps://www.wrozkaarkadia.pl chroniona jest prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie treści bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z realizacją usług jest sąd właściwy dla Administratora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *